Att jämföra med solarier i USA är som att besluta om trafikregleringar i Sverige med underlag från Autobahn med fri fart i Tyskland. Sverige har solarier av UV-typ 3 som av EU klassas som lämpliga för hemmabruk och för outbildade personer. Solarier i USA är många gånger starkare än de i Sverige. Det finn 26 studier om solning i solarier och hudcancer. 19 av dessa finns i upptagna i IARC rapporten. Ungefär en tredjedel av dessa studier visar på en minskad risk för hudcancer vid solariesolning, en tredjedel är helt neutral och den sista tredjedelen som visar på ökad risk omfattar hemmasolarier och sjukhussolarier som är extremt starka. IARC rapporten har dessutom kraftigt kritiserats och av forskare kallats hycklad och förfalskad. Adele Green som Cancerfonden hänvisar till var ledare för IARC rapporten och dessutom betalad av L´Oreal som tjänar miljarder på vår rädsla för solen. En av huvudförfattarna till IARC rapporten har dessutom uteslutit en egen studie ur den – en studie som visade att det inte finns någon risk för hudcancer i solarier. Den metodik som används för de studier som Cancerfonden hänvisar, ”ever used” jämfört med ”never used” har till och med ifrågasatts av SCCP som är EU:s konsumentskyddsorganisation som tveksam då de inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till försökspersonernas solning i solen och leverne för övrigt.

Cancerfonden precis som Strålsäkerhetsmyndigheten har fallit i samma grop, grävd av främst kosmetika industrin och andra bidragsgivare till Cancerfondens som tjänar pengar på vår rädsla för solen. Uv i solarium och i den naturliga solen är samma och människan har under 4 miljoner år utvecklats till ett liv i solen. Hudcancer kom 1955 30 år före de första solarierena och har haft samma utveckling allt sedan dess. Det finns inte heller någon skillnad i kurvan efter det att soalrier blev vanligare. Solen är vår främsta källa till D-vitamin, 80 % av vårt behov kommer från UV-ljus. Det finns tusentals studier som visar på UV ljusets och D-vitaminets positiva effekter på vår hälsa. Det finns även flera studier som visar att ett regelbindet moderat solande minskar risken för hudcancer och att det är ett oregelbundet solande i kombination med ett överdrivet bruk av solskyddskrämer som är en huvudorsak till hudcancer. Oförmågan från organisationer som Cancerfonden att fokusera på de verkliga orsakerna till hudcancer kostar ett massivt lidande i sjukdomar som är relaterade till D-vitaminbrist och som dessutom kostar samhället miljarder. För varje person som dör av hudcancer dör 30 fler av D-vitaminbrist. Är det inte just cancer som Cancerfonden ska arbeta för att minska? Om en övertygande forskning visar att sol och D-vitamin har positiva effekter på alla invärtes cancerformer borde inte UV-ljuset snarare bejakas? Eller låter Cancerfonden sig styras av sina bidragsgivare?

Roland Laurent

Sakkunnig

Svensk Solarieförening