Informationsmaterial

Svensk Solarieförening har varit verksam som en leverantörsförening sedan 1997. Branschens utsatta situation innebar att man 2010 bedömde att föreningen behövde stärkas. Vi behövde samla Sveriges alla resurser för att få större tyngd i vårt arbete och ett bättre genomslag i våra krav gentemot myndigheter och politiker.

Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Ert medlemskap borgar för att ni verkar både för solkundens och för branschens bästa. Vi tror att era solkunder i framtiden i första hand väljer ett företag som är medlem i Svensk Solarieförening.

Som medlem i Svensk Solarieförening står du bakom vårt gemensamma arbete med att skapa en korrekt bild av solarium och solning. Vi anser att solarium är en viktig samhällstjänst i länder på solfattiga breddgrader och vi arbetar för att solarium ska kopplas ihop med rekreation och välbefinnande. Begreppet ”Sol är liv” anser vi är en självklarhet.

Alla solotek hälsas nu välkomna. Ditt medlemskap stärker våra positioner ytterligare.

Bli medlem idag! Medlemsavgift är endast 99:-/månad. Klicka här!

Svensk Solarieförening är även medlem i ESA, European Sunlight Association. www.europeansunlight.eu

Kontakta oss