Under våren 2013 kommer medlemmar i SSF att erbjudas en certifiering. SSF tar fram en egenkontroll som ska genomföras på plats för att sedan godkännas av SSF. Efter godkännande så skickas ett certifikat/diplom ut som kan sättas upp på soloteket. Miljö och Hälsa samt SSM erhåller information 2 ggr/år om vilka solotek som är certifierade genom SSF. Detta kommer givetvis vara positivt inför kommande besök av kommunernas Miljö och Hälsaenheter.  

SSF behöver dig och du behöver SSF! 

Vi behöver vara fler som arbetar aktivt i SSF och vi behöver ekonomiska resurser för att fortsätta arbetet för solariebranschen i Sverige!

Att bli medlem i SSF kostar 1 188:-/år för en solstudio, det är lika med 99:-/mån eller 3:28.-/dag! Har du verkligen råd att inte vara med? Tar du eget ansvar eller låter du dina kollegor betala för dig? 

Klicka här för att läsa vår folder om varför du ska bli medlem.