Sol är liv

Vi anser att solarium är en viktig samhällstjänst i länder på solfattiga breddgrader och vi vill aktivt bidra till att de senaste forskningsrönen om solljus och hälsa uppmärksammas av allmänheten och av våra myndigheter. Välkommen till Svensk Solarieförening.

Svensk Solarieförenings viktigaste uppgifter

Informera

Svensk Solarieförening ska verka för att sprida korrekt och vetenskaplig information inom området solarium, sol och D-vitamin, samt aktivt bidra till att de senaste forskningsrönen.

Uppmana

Svensk Solarieförening ska stimulera till debatt och konsekvent bemöta vilseledande och felaktig information inom området solarium, sol och D-vitamin.

Svara

Svensk Solarieförening ska vara en naturlig remissinstans för alla myndigheter och organisationer i frågor som direkt eller indirekt berör branschen.

Deltaga

Svensk Solarieförening ska aktivt delta och verka inom ESA (European Sunlight Association) och även när så krävs inom andra internationella solarieorganisationer

Stödja

Svensk Solarieförening kan vid behov företräda medlemmars intressen gentemot myndigheter, massmedier och andra organisationer

Utbilda

Svensk Solarieförening ska genom utbildning och regelbunden information verka för en god kvalitet och standard i branschen