Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Föreningen har varit verksam sedan 1997 och vi verkar för att skapa en korrekt bild av solarier och solning. Vi anser att solarium är en viktig samhällstjänst i länder på solfattiga breddgrader och vi vill aktivt bidra till att de senaste forskningsrönen om solljus och hälsa uppmärksammas av allmänheten och av våra myndigheter. Läs de senaste debattinläggen.

Svensk Solarieförenings viktigaste uppgifter:

  • Svensk Solarieförening ska verka för att sprida korrekt och vetenskapligt underbyggd information inom området solarium, sol och D-vitamin, samt aktivt bidra till att de senaste forskningsrönen uppmärksammas av allmänheten, myndigheter och media
  • Svensk Solarieförening ska stimulera till debatt och konsekvent bemöta vilseledande och felaktig information inom området solarium, sol och D-vitamin
  • Svensk Solarieförening ska vara en naturlig remissinstans för alla myndigheter och organisationer i frågor som direkt eller indirekt berör branschen
  • Svensk Solarieförening ska aktivt delta och verka inom ESA (European Sunlight Association) och även när så krävs inom andra internationella solarieorganisationer
  • Svensk Solarieförening kan vid behov företräda medlemmars intressen gentemot myndigheter, massmedier och andra organisationer
  • Svensk Solarieförening ska genom utbildning och regelbunden information verka för en god kvalitet och standard i branschen