Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på innan jag solar solarium?
Först och främst ta reda på din hudtyp och din rekommenderade soltid.
Följ alltid anvisningarna som finns på ditt solotek. Ha tålamod sola hellre kortare sessioner och flera gånger. Överexponering och brännskador är aldrig bra.
Under förvåren skulle jag vilja bli brun snabbt. Hur gör jag?
Det enklaste svaret är att du avstår. Du ska inte exponera dig för
UV-ljus längre tid än vad som rekommenderas i förhållande till
din hudtyp. Solbrännan håller längre om du bygger upp den långsamt.
Jag har hudtyp 1. Kan jag sola i solarium?
De flesta hudläkare anser att personer som tillhör hudtyp 1
ska avstå från all typ av direkt solning. Ny rön angående solariernas positiva hälsoeffekter och solljusets förmåga att i huden generera D-vitaminer har skapat en viss osäkerhet i frågan. Alla människor tros behöva solljus, men hudtyp 1 måste vara väldigt försiktiga eftersom de lätt bränner sig och brännskador aldrig är bra. Är du osäker, tala med din läkare.
Jag är 16 år varför får inte jag sola i solarium när jag får resa till Thailand och sola?
Ja, det kan ju tyckas inkonsekvent men SSM, Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation är att barn under 18 år inte bör sola solarium. Svensk solarieförening förespråkar en försiktig linje, men D-vitaminbristen på nordliga breddgrader är utbredd även hos våra barn och ungdomar. Mera forskning behövs för att kunna bedöma barns behov av solljus och vi tror att rekommendationerna i framtiden kommer att justeras.
Jag har många pigmentfläckar. Kan jag sola solarium?
Det beror på hur många du har och hur de ser ut. Rådfråga din läkare!
Kan jag få hudcancer av solariesolande?
Vad vi vet är att vi under de senaste 50 åren haft en kraftig ökning
av malignt melanom, den allvarligaste hudcancerformen. Tyvärr har även andra cancersjukdomar ökat på ett liknande sätt som malignt melanom. Teorin om att våra solvanor ligger bakom hudcancern är fortfarande ledande men inga studier har lyckats visa på ett samband mellan solariesolning och en ökad risk att drabbas av hudcancer. Teorin från 70-talet har därför de senaste åren allt mera blivit ifrågasatt.
Blir man lika brun i dagens solarier jämfört med de av äldre typ?
Ja, men dagens moderna solarier har en effektivare ventilation varför
den tidigare ”värmerodnaden” uteblir. Därför kan man uppleva
det som att man blir mindre brun men så är alltså inte fallet.
Är det nyttigt att sola solarium?
Människan har genom evolutionen anpassats för ett liv i solens ljus. Vår livsstil har inneburit att vi alltmer vistas och arbetar inomhus och solljusbrist är idag ett utbrett folkhälsoproblem. Solarium kompenserar denna brist lika effektivt som vår nordiska sommarsol. Mycket korta solningar behövs. Även om du bara solar några få minuter, så att du inte ens blir brun, så genereras D-vitaminer i din hud. Perioden maj – augusti behöver du inte sola solarium, vistas utomhus istället så ofta du kan.
Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring solariesolande. Är det något du är osäker på eller vill fråga om? Använd formuläret eller skriv ett mail till. info@solarieforeningen.se

7 + 3 =