Kontakt

Skicka mail till föreningens kansli:  info@solarieforeningen.se

Postadress kansli: Svensk Solarieförening, Gullmarsgatan 10, 453 30 Lysekil

Har du övriga ärenden så kan du kontakta den styrelsemedlem som passar bäst för dina frågor. Vi ställer alla upp för hela Sveriges Solariebransch!

Ordförande: Ewa Wellenstam – ewa.wellenstam@solarieforeningen.se 076-840 52 19

Ledamot, mediakontakter: Roland Laurent – roland.laurent@solarieforeningen.se 070-533 79 00

Ledamot: Stefan Fullmestad – stefan.fullmestad@solarieforeningen.se 070-754 55 94

Ledamot: Tommy Attar – tommy.attar@bredband.se 070-456 09 31

Ledamot: Peter Persson – peter.persson@skandnet.se 070-440 24 98

Ledamot: Magnus J Perlforsen – magnus@spikenservice.se 070-341 89 91

Kontakta oss