Utbildning

Svensk Solarieförening har tagit fram ett genomgripande utbildningsprogram med tillhörande certifiering. Utbildningsprogrammet är avsett för dig som säljer solariesol till kunder på solotek, gym, simhallar, hårsalonger mm. Målet är att den som går kursen ska uppnå en viss kunskapsnivå i solariesolning och lära sig om hudtyper, exponeringstider, UV-ljusets sammansättning, fördelar och risker. SSF vill med utbildningsprogrammet lyfta solariebranschen till en högre nivå och ge den en bättre status.

Kompendiet är upplagd i två delar; en inläsningsdel och en examensdel. Inläsningsmaterialet är på cirka 25 sidor och skrivet så att det ska vara lättförståeligt. Till detta följer själva examen som genomförs i samarbete med SSF. Beställ mera information från SSF:s kansli. Efter genomgången och godkänd utbildning får solsäljaren ett certifikat att sätta upp på väggen som talar om för solkunden att personalen/ägaren är utbildad och att solkunden kan få svar på sina frågor. Certifikatet blir personligt för den som genomgått kursen och dennes namn står tydligt på det.

Kostnad för utbildning och certifiering är 200:-/deltagare exkl. moms. För alla föreningens medlemmar är både utbildning och certifiering helt kostnadsfritt. Är du redan medlem så logga in på hemsidans medlemssidor. Är du inte medlem så gå med idag, anmälan görs under fliken ”Om oss”

Kontakta oss