NYHETSBREV

Svensk Solarieförening

Europa vänder – Cancersällskapet i Holland börjar

Cancersällskapet i Holland gör nu en helomvändning i sina Sun Smart – rekommendationer. De nya riktlinjerna baserar sig på de senaste studierna och publikationerna om solens positiva effekter för människan och på arbetsgruppen Signalling Committee Cancers resultat efter en granskning av tidigare råd som formulerades 1994.

Det Holländska cancersällskapet rekommenderar nu att vi ska sola dagligen 15-30 minuter. Man menar att det räcker med att vi exponerar huvud, händer och underarmar. Vidare säger man att det är viktigt för huden att bli van vid solens ljus och att solens ljus producerar de viktiga D-vitaminerna.

I rekommendationen sägs även solningen vara viktig för att upprätthålla benmetabolismen och att det kan innebära en mindre risk för att man drabbas av olika cancersjukdomar. D-vitaminforskningen har kommit fram till att D-vitaminerna är delaktigt i många processer i kroppen. Laboratorieexperiment har visat att det bland annat kan reglera cellernas delning och förhindra cancercellernas tillväxt.

I Sun Smart rekommendationen kvarstår ändå rådet att undvika brännskador. Att sola klokt och måttfullt är det nya budskapet till offentligheten.

SSM, Strålskyddsmyndigheterna i Sverige arbetar fortfarande utan hänsyn till den nya forskningen. Man behåller den gamla synen att solen enbart är skadlig och att 18-årsgräns ska införas på solarier.

Svensk Solarieförening vill intensifiera debatten även i Sverige och vi ifrågasätter SSM:s arbetsmetoder. Vi måste nu snabbt bli flera medlemmar för att få tyngd i våra krav. Bli medlem i Svensk Solarieförening redan idag.  Medlemsavgiften är endast 99: – i månaden. Klicka dig in på ”Om oss” -> ”Bli Medlem?” i menyn.

Vi återkommer inom kort med flera nyhetsbrev.

Stockholm 2010-09-20

Svensk Solarieförening / Kim Wiking