Är förebyggande av cancer genom solning mer än bara effekten av D-vitamin? Forskare i Holland har genomfört en systematisk granskning av epidemiologiska studier och upptäckte då att nästan alla studier slog fast att regelbunden (ständig) solexponering innebär en minskad risk för flera av våra vanligaste invärtes cancerformer.

”Sammanfattningsvis fastslog de epidemiologiska studierna att ständig solexponering, oavsett om den ger D‑vitamin eller inte, minskar risken för att få vissa cancerformer, särskilt tjocktarmscancer, bröstcancer, prostatacancer och non-Hodgkin-lymfom (lymfcancer). Det finns även belägg för att en relativt hög grad av regelbunden solning utan att man bränner sig även kan förbättra utgången för det fall man har fått cancer i bröst, prostata, lungor och malignt melanom samt även vid Hodgkins sjukdom”.

Detta är slutsatserna i studien från Erasmusuniversitetet (Rotterdam) i Nederländerna. En ständig exponering för UV-ljus är troligen det bästa rådet, tillägger forskarna. Vår kropp har behov av solljus – hela året runt!

I studien drar forskarna slutsatsen ”att man särskilt i länder med ett tempererat klimat, å ena sidan, bör avråda från oregelbunden solning och att man bränner sig med hänvisning till hudcancerprevention, medan man, å andra sidan, möjligen skulle tillråda en regelbunden solning, utan att man bränner sig”.

– Forskarna vid Erasmusuniversitetet drar samma slutsats som ett stort antal andra studier vilka också visar att regelbunden solning utan att man bränner sig, har en positiv effekt på både den fysiska och mentala hälsan, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening SSF.
Denna studie visar ånyo att D-vitamin inte är den enda hälsofördelen med solljus utan att en hög
D-vitaminnivå kanske främst är en indikator på att man solat tillräckligt mycket på rätt sätt, det vill säga utan att bränna sig och utan att använda solskyddskräm.
De nordliga breddgrader vi bor på är dock ett problem eftersom solen under 6-8 månader är för svag. Lägg därtill skrämselpropagandan mot solning, en modern livsstil och ett överdrivet användande av solskyddskrämer som hindrar tillräcklig solexponering även på sommaren.
Användande av moderna solarier erbjuder det solljus man behöver. Solarier i Sverige är av EU klassade som mycket säkra och kan även användas hemma utan förkunskap¹. Trots att de är relativt svaga så kan ändå 10-15 minuters solning per vecka i ett solarium, ge den regelbundna solexponering som krävs. Den stora skillnaden mellan solen och solarier är att solen skiftar i UV-styrka beroende på årstid, breddgrad, väder och tid på dygnet, medan ett solarium i princip alltid ger samma UV-strålning. Myndigheterna skulle även enkelt kunna ändra gällande föreskrifterna så att solarierören (lysrören) blev ännu mer lika solens strålar och därmed skulle vi få ännu bättre hälsofördelar, avslutar Roland Laurent.

För mer information kontakta;

Swedish Tanning Association
Roland Laurent, sakkunnig och medieansvarig
+46 705337900

roland.laurent@solarieforeningen.se 

Ladda hem pressmeddelandet i Word-format