Skandinaviska studier visar nu att risken för influensa kan påverkas av våra D-vitamin nivåer.

Höst och vinter innebär högsäsong för influensaepidemier. Främst beror det på att virus förökar sig bäst när luftfuktigheten ligger på cirka 50 procent vilket gör att vår uppvärmda inomhusmiljö vintertid blir en perfekt miljö för virus. Vaccinationer ger ett visst skydd, men skandinaviska forskare har visat att det är mycket viktigare att ha höga D-vitaminnivåer i blodet för att undvika att bli drabbad av influensavirus.

Flera studier visar att infektionstal och dödlighet under influensaepidemier ökar linjärt med minskad solexponering. Det beror främst på de låga D-vitaminnivåerna vi har under den mörka delen av året. Under perioden september till april är solens UV-B strålar, från vilka vi får mer än 80 % av vårt D-vitamin, för svaga för att kroppen ska kunna bilda D vitamin. Då kan ökningstalen av virus vara tjugofalt högre än övriga delar av året, vilket motsvarar en 600 gånger högre risk att få virus.

De skandinaviska studierna visar att måttligt solande i solarier kan fungera som en utmärkt förebyggande åtgärd för att undvika virus. Studierna bekräftar därmed att solarier är en utmärkt källa för D vitaminproduktion via huden på exakt samma sätt som naturligt solljus.

”Det finns en övertygande forskning som visar att måttligt solande under erytemanivån* stimulerar produktionen av D vitamin som därmed stärker kroppens immunsystem. För att skydda sig mot influensavirus kan det därför vara klokt att besöka ett solarium kontinuerligt under vintermånaderna när solen är för svag för att syntetisera D-vitamin på naturlig väg”, förklarar Ad Brand på Sunlight Research Forum⁴. – Detta är bara några av ett mycket stort antal studier som visar på D-vitaminets oöverträffade positiva inverkan på vår hälsa och de bekräftar samtidigt att UV-ljus från solarium, i likhet med UV-ljus från solen, är den enda realistiska källan till D-vitamin, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening. D-vitamin är sitt namn till trots ett hormon och därmed avsett att bildas i kroppen och inte intas som föda eller piller. Nästan varje cell i vår kropp har en mottagare för D-vitamin vilket gör att det inte bara minskar risken för virus utan även har en positiv inverkan på hela vårt immunförsvar. Höga halter av D-vitamin har visat sig minska risken för många av våra vanligaste folksjukdomar och ett stort antal invärtes cancerformer. –

*Erythemanivån är den individuella nivå då man riskerar att bränna sig i solen.

 

För mer information kontakta: Swedish Tanning Association Roland Laurent, Sakkunnig och medieansvarig
+46 705337900, roland.laurent@solarieforeningen.se, www.solarieforeningen.se

 

Källor: 1) Asta Juzeniene, Li-Wei Ma, Mateusz Kwitniewski, Georgy A. Polev, Zoya Lagunova, Arne Dahlback, Johan Moan: The seasonality of pandemic and non-pandemic influenzas: the roles of solar radiation and vitamin D (Pandemiska och icke-pandemiska influensors säsongsbundenhet: solstrålningens och D-vitaminets funktion), International Journal of Infectious Diseases, Volume 14, Issue 12, December 2010, Pages e1099–e1105

2) Johan Moan, Zoya Lagunova, Emanuela Cicarma, Lage Aksnes, Arne Dahlback, William B. Grant and Alina Carmen Porojnicu: Sunbeds as Vitamin D Sources (Solariebäddar som D-vitaminkällor), Photochemistry and Photobiology, 2009, 85: 1474–1479

3) Elisabeth Thieden, Henrik L. Jørgensen, Niklas Rye Jørgensen, Peter A. Philipsen and Hans Christian Wulf: Sunbed Radiation Provokes Cutaneous Vitamin D Synthesis in Humans— A Randomized Controlled Trial (Strålning från solariebäddar framkallar kutan D-vitaminsyntes hos människor – En randomiserad kontrollerad studie), Photochemistry and Photobiology, 2008, 84: 1487–1492

4)Sunlight Research Forum (SRF) Tel: +31 (0) 651 358 180 info@sunlightresearchforum.eu / www.sunlightresearchforum.eu

Forskningsforumet Sunlight Research Forum (SRF) är en organisation som drivs utan vinstsyfte och har sitt säte i Nederländerna. Organisationens mål är att göra de senaste medicinska och vetenskapliga rönen om effekterna av måttlig exponering för UV strålning tillgängliga för den breda allmänheten.

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet i Word-format