I en nyligen genomförd stor så kallad case-control-studie genomförd vid University of Leeds, England (Leeds Institute of Molecular Medicine) tillsammans med University of L’Aquila, Italien (Department of Dermatology) har man kommit fram till slutsatsen att det inte finns några belägg för att solariesolande skulle öka risken för Malignt Melanom.  

Studien som i sammanhanget är mycket stor har utförts på 959 personer som diagnostiserats med malignt melanom mellan september 2000 och december 2005 samt en demografisk kontrollgrupp bestående av 513 personer och ytterligare 174 syskon. Samtliga personer har tillfrågats om deras användande av solarium och sollampor (”någonsin använt”) samt var de solat. Data som samlats in har åldersorterats efter första och sista användandet. Man har i studien även tagit hänsyn till solkänsliga personer med främst hudtyp 1 och studerat ärftliga faktorer.

Studien visar endast på en försumbar icke säkerställd ökad risk för melanom vid solning under 25 års ålder vilket är en stor skillnad på vad Strålsäkerhetsmyndigheten påstått under så många år.  Inte heller antalet solningar efter första användandet visar på någon ökad trendeffekt på melanom risken.

– Det svåra med den här typen av studier är alltid att rensa bort påverkan av solning i vanlig sol men detta till trots så visar denna mycket stora studie att det inte finns några samband mellan hudcancer och solarier, säger Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Studien hade en uttalad målsättning att påvisa ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer men trots det faktum att solariesolning hos främst unga i Storbritannien är mycket vanligare än i de flesta andra länder, visade studien tydligt att det inte finns någon ökad risk för hudcancer vid solariesolande. Resultatet är i sig inte förvånande då det redan finns flera studier som visar på samma resultat. WHO:s rapport från 2009, den så kallade IARC-rapporten, visade redan då på samma resultat, avslutar Roland.

För mer information kontakta:

Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening SSF

telefon 0705-533 7900   e-post roland.laurent@solarieforeningen.se
Källa:
Relationship between Sunbed use and Melanoma Risk in Large Case-Control Study in UK

 

Pressreleasen i Word-format