Att UV-ljus står för mer än 80 % av vår D-vitamin produktion är numera allmänt känt men nu visar en ny studie att UV-ljuset också har en stor positiv effekt på vår allmänna hälsa. Främst påverkar det vårt immunförsvar och skyddar oss mot olika infektionssjukdomar.

D-vitamin är, sitt namn till trots, inget vitamin utan ett viktigt hormon. Skillnaden mellan vitamin och hormon kan enklast beskrivas som att vitamin är något vi intar oralt genom främst föda eller piller, medan hormoner är något som bildas i kroppen genom synteser. Därför är det stor skillnad på det D-vitamin som vi intar oralt och riskerar att överdosera mot det D-vitamin som vi får från UV-ljus och som vår egen kropp så finurligt själv reglerar dosen på.

Flera studier har visat på D-vitaminets betydelse på vår hälsa och att bristen på D-vitamin ger oss ett försvagat immunförsvar och därmed ökar risken för ohälsa. Den senaste studien visar nu att UV-ljuset i sig kan vara viktigare som immunförsvarare än bara just för D-vitamin. I studien har man jämfört UV-ljusets och D-vitaminets positiva inverkan på sjukdomar som MS, psoriasis, astma.

– Studien är mycket intressant för alla människors hälsa, säger Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Den visar att UV-ljuset i sig är lika viktigt för vår hälsa som för D-vitaminproduktionen i vår kropp. Det finns ytterligare en omfattande studie som gjordes för ett par år sedan där man studerade över 4 miljoner människor i 13 länder som också visade på UV-ljusets betydelse för folkhälsan. I kommentarerna till den studien sa Kari Hemminki vid Karolinska Institutet att ”den här studien är så stor att vi kan konstatera att så här är det”. Idag rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige att vi ska undvika UV-ljus och istället ta D-vitamin oralt men förutom risken för förgiftning så visar den här studien att det är långt från tillräckligt ur folkhälso-synpunkt. Det finns en orsak till att vi utvecklats till ett liv i solen.

Studien som tagits fram av Prue H Hart et al (University of Melbourne) publicerades i Nature Reviews Immunology så sent som i augusti i år (2011).

Studien visar på riskerna med vårt moderna levnadssätt där vi lever ett liv alltmer utan sol och UV-ljus och med allt mer inomhusarbete, TV och Internet. Vår livsstil är omöjlig att förändra men de restriktiva och negativa solråd som Strålsäkerhetsmyndigheten gett oss i decennier bör ändras omgående eftersom det kommer få en avgörande positiv inverkan på folkhälsan. Under den mörka årstiden är solarier ett mycket bra komplement, vilket forskningen visar. Moderat solning, ca 10 minuter per vecka, ger ett mycket bra immunskydd och vi får D-vitamin som motsvarar sommarens nivåer.

 

För mer information kontakta:

Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening SSF

telefon 0705-533 7900   e-post roland.laurent@solarieforeningen.se

 

Källor:

Nature Reviews Immunology, AOP, Prue H Hart et al, 10.1038/nri3045   

Ultraviolet Radiation Exposure and Risk of Malignant Lymphomas. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 97, No 3, 199-209, Feb 2, 2005. Karin Ekström Smedby, Henrik Hjalgrim m.fl. vid Karolinska Institutet.

Pressreleasen i Word-format