En ny dansk studie visar att individer med hudcancer som en följd av för mycket solande, lever i snitt 6 år längre än befolkningen generellt.
Läkarna ville undersöka en hypotes om att personer med hudcancer, både malignt melanom och icke malignt melanom (Basal cell och Squamous cell cancer) har en minskad risk för hjärtinfarkt, lårbens-frakturer och dödlighet av andra faktorer jämfört med befolkningen generellt.

Studien är gjord på 4,4 miljoner personer representerande Danmarks befolkning över 40 år. Som underlag har man haft nationella register över diagnoser på, icke-malign hudcancer, Malignt Melanom, hjärtinfarkt, lårbensfrakturer och dödlighet av andra orsaker.
Studien visade att om man fått diagnos för hudcancer minskade risken för hjärtinfarkt, lårbensbrott och dödlighet i allmänhet samt att man lever i snitt 6 år längre jämfört med befolkningen generellt. Den slutsats forskarna dragit, även om mer forskning återstår, är att solning är den avgörande faktorn för den lägre dödligheten.

– Vi har de senaste åren sett en ökande grad av larmrapporter om solen och det är enligt min mening att gå alldeles för långt, säger Børge Nordestgaard, en av forskarna i studien.

Inge Haunstrup Clemmensen, som är överläkare vid Kræftens Bekæmpelse i Danmark (Cancerföreningen) menar att studien är spännande:

– Den väcker misstankar om att det kan finnas ett samband mellan solens strålar och de positiva hälsofördelar som påvisats hos den grupp av människor som haft vanlig hudcancer.

Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening menar att den danska studien bekräftar resultatet från flera andra studier och att de positiva effekterna från solen flerfalt överstiger de eventuellt negativa.

– Redan 2005 sade professor Giovanucci vid Harvard ”att för varje person som dör av hudcancer, dör 30 andra på grund av brist på solljus”. Det är alltid tråkigt när någon dör men skrämselpropagandan mot solning har gått alldeles för långt och myndigheternas föreskrifter riskerar folkhälsan vilket kostar sjukvården miljarder kronor varje år, helt i onödan, för att inte tala om det mänskliga lidandet. Problemet är att Strålsäkerhetsmyndigheten har inget och tar heller inget ansvar för folkhälsan. Det betyder att för varje person som SSM förhindrar att dö i hudcancer genom sin skrämselpropaganda går det 30 andra personer som faktiskt dör på grund av brist på solljus (prostatacancer, bröstcancer m fl allvarliga sjukdomar). Människan är inte skapad för att några veckor om året ligga och pressa på en badstrand. Däremot behöver vi regelbundet mycket sol. Riskerna ligger i oregelbunden solning och att man bränner sig. Därför är det hög tid att vi i Sverige ser över våra generella solråd så att de bättre stämmer överens med modern forskning, säger Roland Laurent.

Källa:
Skin cancer as a marker of sun exposure associates with myocardial infarction, hip fracture and death of any cause.
Peter Brøndum-Jacobsen, Børge G Nordestgaard, Sune F Nielsen, Marianne Benn
Departure of Clinical Biochemistry, Heerlev Hospital, Department of Clinical Biochemistry Gentofte Hospital, Copenhagen University Hospital, Faculty of Health and Sciences, University of Copenhagen, all in Denmark.

För mer information kontakta:

Roland Laurent, sakkunnig och medieansvarig, Svensk Solarieförening
+46 705337900
roland.laurent@solarieforeningen.se

Ladda ner pressinformationen i Word-format!