Pressinformation                                                                                                                          2013-05-27

Svenska forskare bekräftar resultat i Fransk studie

Så här års längtar vi alla naturligt efter solen. Men vi tänker samtidigt på alla de varningar som kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten, Cancerfonden och hudläkare. På samma gång kommer det allt fler studier som visar att fördelarna med solen vida överstiger de eventuella riskerna.

I en studie gjord av Professor ElisabeteWeiderpass vid Karolinska Institutet, observerades 49 261 kvinnor i åldern 30-49 år under en 15-årsperiod från 1991/92. Resultatet av studien visar att risken för att drabbas av hudcancer hos kvinnor som regelbundet solat solarium minskade med 44 %. Studier bekräftar även resultatet i en tidigare fransk studie på 10 000 kvinnor som på motsvarande sätt visade en minskad risk för hudcancer med 43 %.

Studien kundeinte visa något samband mellan kumulativ solning (både under semester och i solarier) i åldersgruppen 10-39 år och en övergripande cancerrisk. Däremot visar studien att en veckas solning under semestern visade en minskad risk med 30 % jämfört med kvinnor som aldrig solade på semestern.

”Den här studien visar att UV ljus har en positiv effekt på cancer” säger Ad Brand, vid Sunlight Research Forum i Nederländerna. ”Det är även intressant att notera att solariesolning uppenbarligen har en positiv effekt på bröstcancer och vi uppmanar kvinnor att sola i solarium samtidigt som man ska undvika att bränna sig.”

– Detta är återigen en studie som med eftertryck visar att fördelarna med solning i solen eller solarium vida överstiger eventuella risker. Det här innebär att Cancerföreningen, socialdepartementet, dermatologer och alla andra solmotståndare måste omvärdera sina solråd eftersom en övertygande forskning visar att sol och D-vitamin har positiva effekter på cancer. Självklart bör UV-ljuset från sol och solarier snarare bejakas än som nu motarbetas, säger Roland Laurent sakkunnig vid Svensk Solarieförening.

Källa: Sunlight Research Forum är en non-profit organisation med huvudsäte i Nederländerna som har som mål att informera om de senaste medicinska och vetenskapliga rönen om moderat solning.

 

För mer information kontakta:

Svensk Solarieförening
Roland Laurent
Sakkunnig
+46 705337900

roland.laurent@solarieforeningen.se

www.solarieforeningen.se

 

Ladda hem pressmeddelandet i Word-format.