Det är välkomnande att Norden mötet i Köpenhamn har satt den allvarliga D-vitamin bristen i de nordiska länderna på agendan. Dagens rubriker i media visar också hur intressant  ämnet är. 

D-vitamin är sitt namn till trots inget vitamin utan ett hormon. Skillnaden mellan vitaminer och hormoner är generellt att de förra intas oralt och de senare framförallt är ämnade att bildas i kroppen. Livsmedelsverket som ska värna om folkhälsan i Sverige  argumenterar för  att vi ska äta rätt och för att våra  livsmedel ska vara naturligt och uthålligt framställda. Det blir därför märkligt när Livsmedelsverket närmast ensidigt rekommenderar att vi ska äta syntetiskt framställt D-vitamin och D-vitamin berikad mat istället för att rekommendera den enda realistiska källan till naturligt D-vitamin : Solljuset.
– Det blir extra allvarligt när myndigheter som är satta att värna om folkhälsan ger oss felaktig och vilseledande information och råd som många gånger är otydliga och alltför komplicerade att leva efter, säger Roland Laurent, sakkunnig  på Svensk Solarieförening, SSF.  Sanningen är att det i praktiken är omöjligt att tillgodose sitt dagliga D-vitamin-behov via livsmedel eller ”piller”. För att få samma D-vitaminintag som 1 MED från solen måste man äta nästan 5 kilo lax eller dricka 4,5 liter mjölk (se tabell nedan). Det finns en stor okunnighet och dessutom en feghet hos politiker och myndigheter i Sverige som  faktiskt borde  rekommendera moderat solning som vår främsta källa till hälsa. Årtionden av skrämselpropaganda från främst Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden har gjort att vi faktiskt tror att solljus är farligt för oss människor.  Fakta är att mänskligheten har utvecklats till ett liv i solen under mer än 4 miljoner år och nästan varje cell i vår kropp har en mottagare för D-vitamin.
Det finns i dag en överväldigande forskning som enhälligt slår fast solljusets avgörande vikt för folkhälsan. Redan år 2005 sade professor Giovanucci vid Harvard att ” för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler på grund av D-vitaminbrist”.  Även professor Moan vid Rikshospitalet i Oslo rekommenderar solning för hälsan, i solen om sommaren och i solarier 10 minuter  2 gånger i veckan vilket ger sommarlika D-vitaminnivåer året runt.

Fakta D-vitamin
D-vitamin finns i två former, D3 som är den viktigaste och  bildas i kroppen när den exponeras  för UV-B ljus och D2 som främst finns i berikade födoämnen och  tas upp av tunntarmen. Man räknar med att mer än 80 % av vårt D-vitaminbehov kommer från solen och resterande från födoämnen. Kroppen reglerar själv den D-vitamin vi får från solen. Syntetiskt D-vitamin kan inte kroppen reglera och det finns dokumenterade risker med ett överdrivet intag.

Varför har vi D-vitamin brist?
Den finns tre huvudorsaker:

  1. Varningar för hudcancer har lett till överdriven solskräck hos många människor.
  2. Solen i Sverige är bara stark nog för att D-vitamin ska bildas några timmar mitt på dagen under sommaren. Under perioden september till april står solen för lågt för att vi ska kunna  få D-vitamin.
  3. Det moderna samhället gör att vi ofta vistas inomhus även under sommaren.

Man ska inte vara i solen så mycket att man bränner sig,  men att bli extrem åt  andra hållet  och helt undvika sommarsolen,  leder istället till D-vitaminbrist. Runt 15 minuter i solen mitt på dagen med så mycket bar hud som möjligt och utan solskydd,  ger ett tillräckligt intag av D-vitamin för de flesta människor.

Vad är D-vitamin?
D-vitamin är unikt bland vitaminerna. Det är ett steroidhormon, som våra könshormoner testosteron och östrogen. D-vitaminet påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför påverka hälsan på mängder av sätt. Därför kan en brist på D-vitamin, vanligt hos svenskar i allmänhet, teoretiskt ge nästan vilka sjukdomar som helst.
Allt mer  forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar som Infektionssjukdomar, vinter- och vårdepressioner, flera vanliga invärtes cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, autism, MS, Diabetes för att nämna några generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång. D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Problemet i Sverige är att solen bara är stark nog mitt på dagen under sommar-månaderna. Att öka D-vitamin nivåerna i blodet via solning i solen eller solarier verkar förebygga  ett flertal sjukdomar.
För mer information kontakta:

Svensk Solarieförening
Roland Laurent
Sakkunnig
+46 705337900
roland.laurent@solarieforeningen.se

Klicka här för att ladda hem artikeln i pdf-format.