Nyhetsarkiv

Solande kvinnor lever längre

Denna rubrik kunde man läsa i ett tiotal stora dagstidningar i början av denna månad. Extra glädjande var artikelns källa. Nyheten presenterades nämligen vid Läkarnas Riksstämma i Göteborg den 2 december 2010.

Svensk Solarieförening har länge arbetat för att sprida informationen om solen och solariernas positiva hälsoeffekter. Det är ett mycket viktigt steg när rikets läkare nu också får del av informationen. Så här stod det i notisen från TT.

läs mer

Solariet slår tillbaka

Ännu en bra artikel i svensk media. Tidsskriften FOKUS publicerade vecka 45 (nr. 2010-45) en mycket bra artikel med bland annat citat från Johan Moans film. Artikelns rubrik och inledning talar för sig själv:

”SOLARIET SLÅR TILLBAKA – Just som gymmen och simhallarna kastat ut sina solarier visar ny forskning att strålarna kan motverka cancer”

läs mer

Fåfängans pris

De flesta av våra nyhetsbrev har handlat om nya rön kring D-vitaminforskningen och positiva saker som händer i vår bransch. Tyvärr så fortsätter Strålskyddsmyndigheterna, enskilda forskare och kosmetikaindustrin att varna för solens ljus och de gör allt de kan för att de positiva rönen inte ska få fäste i allmänhetens medvetande.

läs mer

Lurad Doktor

Sveriges Televisions populära tv-serie ”Doktor Åsa” handlade i mitten av oktober om riskerna med att resa utomlands. Doktor Åsa framför i SVT på bästa sändningstid två mycket allvarliga felaktigheter angående sol, solarium och D-vitaminer.

Hon säger bl.a. följande:

1. 80-90 procent av all hudcancer beror på solljus.

2. Solarium bildar inte några D-vitaminer.

läs mer

Unik forskning

De världsledande D-vitaminforskaren Johan Moan har de senaste åren fokuserat sitt arbete på D-vitaminernas roll för människan och han har i sin forskning bevisat att man med solarium kan höja D-vitaminnivåerna i vårt blod till samma nivåer som solen gör under sommaren. Myten att solarium inte producerar D-vitaminer är nu alltså punkterad.

läs mer

Nyckeln till kroppens försvar

Det bästa och kanske det största som jag har läst angående solens roll för människans hälsa publicerades i förra veckan i Illustrerad vetenskap, (nr. 14/2010). Illustrerad Vetenskap är Sveriges största och kanske mest respekterade vetenskapliga tidsskrift och har hela 679 000 läsare.

Artikeln presenterar de allra senaste rönen inom forskningen och den består av fyra delartiklar och lika många helsidor i tidningen. Att man även högst upp på omslaget kan läsa artikelseriens rubrik ”D-VITAMIN ÄR NYCKELN TILL IMMUNFÖRSVARET” gör budskapet tydligt. Ingen kan väl längre ifrågasätta solens positiva roll för oss människor.

läs mer

Europa vänder

Cancersällskapet i Holland gör nu en helomvändning i sina Sun Smart – rekommendationer. De nya riktlinjerna baserar sig på de senaste studierna och publikationerna om solens positiva effekter för människan och på arbetsgruppen Signalling Committee Cancers resultat efter en granskning av tidigare råd som formulerades 1994.

läs mer

Rädda hjärnan

Ytterligare en bra artikel har nu publicerats i svensk press angående solens positiva effekter på oss människor. I början av september skrev Expressen, ”Rädda hjärnan med D-vitaminer”.
I artikeln hänvisas till två stycken helt fristående studier som pekar på samma effekter. En är utförd i Finland och en i Italien. D-vitaminbrist kan öka risken att drabbas av demens, Parkinsons sjukdom och alzheimer med upp till 60%. Vidare står att läsa, ”Både Alzheimers och Parkinson drabbar nervceller i hjärnan, vilket pekar på att D-vitaminbrist kan skada våra hjärnceller”.

läs mer

Positiv trend

Sommaren lider mot sitt slut och solariesäsongen börjar om i vårt solfattiga land. Svensk Solarieförening konstaterar glädjande att våren och sommaren har varit mycket positiv för den svenska solariemarknaden.
SSM, Strålskyddsmyndigheten fortsätter alltjämt med sin ensidiga och negativa information om solens inverkan på människan. SSM:s arbete kan skada den allmänna folkhälsan eftersom deras information är ensidig och enligt många även vilseledande. Allt mer forskning påvisar nu att vi är anpassade för ett liv i solens ljus och att solen har många mycket viktiga positiva biologiska effekterna på oss människor.

läs mer

Klarsynt från Apoteket

SSM, Strålskyddsmyndigheten fortsätter alltjämt med sin negativa information om solens inverkan på människan. Men allt mer ofta så kommer nu solens positiva effekter fram i olika media. Apotekets kundtidning, som kort och gott heter ”Apoteket”, har i senaste numret ett bra exempel på detta. Kundtidningen har en upplaga på 600 000 exemplar och artikeln publicerades andra kvartalet 2010.

läs mer

Vi ökar takten

Svensk Solarieförening har varit verksam under många år med landets ledande branschföretag som medlemmar. Nu intensifierar vi vår verksamhet och bjuder in alla landets solarieställen i vårt arbete. Vi tror att ett nyhetsbrev är ett viktigt första steg i detta arbete. Vi vill kunna utbyta information med hela solariebranschen och vi hoppas kunna samla landets resurser.

läs mer