Ytterligare en bra artikel har nu publicerats i svensk press angående solens positiva effekter på oss människor. I början av september skrev Expressen, ”Rädda hjärnan med D-vitaminer”.
I artikeln hänvisas till två stycken helt fristående studier som pekar på samma effekter. En är utförd i Finland och en i Italien. D-vitaminbrist kan öka risken att drabbas av demens, Parkinsons sjukdom och alzheimer med upp till 60%. Vidare står att läsa, ”Både Alzheimers och Parkinson drabbar nervceller i hjärnan, vilket pekar på att D-vitaminbrist kan skada våra hjärnceller”.

läs mer