Sol & Solarie Info

Nyckeln till kroppens försvar

Det bästa och kanske det största som jag har läst angående solens roll för människans hälsa publicerades i förra veckan i Illustrerad vetenskap, (nr. 14/2010). Illustrerad Vetenskap är Sveriges största och kanske mest respekterade vetenskapliga tidsskrift och har hela 679 000 läsare.

Artikeln presenterar de allra senaste rönen inom forskningen och den består av fyra delartiklar och lika många helsidor i tidningen. Att man även högst upp på omslaget kan läsa artikelseriens rubrik ”D-VITAMIN ÄR NYCKELN TILL IMMUNFÖRSVARET” gör budskapet tydligt. Ingen kan väl längre ifrågasätta solens positiva roll för oss människor.

läs mer

Europa vänder

Cancersällskapet i Holland gör nu en helomvändning i sina Sun Smart – rekommendationer. De nya riktlinjerna baserar sig på de senaste studierna och publikationerna om solens positiva effekter för människan och på arbetsgruppen Signalling Committee Cancers resultat efter en granskning av tidigare råd som formulerades 1994.

läs mer

Rädda hjärnan

Ytterligare en bra artikel har nu publicerats i svensk press angående solens positiva effekter på oss människor. I början av september skrev Expressen, ”Rädda hjärnan med D-vitaminer”.
I artikeln hänvisas till två stycken helt fristående studier som pekar på samma effekter. En är utförd i Finland och en i Italien. D-vitaminbrist kan öka risken att drabbas av demens, Parkinsons sjukdom och alzheimer med upp till 60%. Vidare står att läsa, ”Både Alzheimers och Parkinson drabbar nervceller i hjärnan, vilket pekar på att D-vitaminbrist kan skada våra hjärnceller”.

läs mer